Activités extra-scolaires - Lycée Français International de Bangkok

ประติมากรรมและการประดิษฐ์ วันจันทร์ 15:10 cp - cm2 (2)

(0 ความคิดเห็น) 

รายละเอียด

ชั้นเรียน :  CP ถึง CM2.


ผลงานทุกชิ้นของกิจกรรมประติมากรรมเน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียนเพื่อให้รู้จักประยุกต์ใช้เครื่องมือแบบดั้งเดิมผสมผสานการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างกันเช่นดินปั้นไม้พลาสติกกระดาษและวัสดุที่พบหาได้นักเรียนจะได้คิดสร้างสรรค์และใช้จินตนาการไปตามหัวข้อที่กำหนดให้โดยทำชิ้นงานออกมาทั้งในแบบสองมิติและสามมิติรวมถึงการฝึกสร้างงานประติมากรรมด้วยเทคนิคที่หลากหลายเช่นการปั้นการติดแปะและการพับเป็นต้นนักเรียนแต่ละคนต้องสร้างงานประติมากรรมขึ้นเองตามแต่ละหัวข้อของงานตลอดระยะเวลาเรียนทั้งสองเทอมและก่อนสิ้นปีการศึกษาจะมีการร่วมมือกับกิจกรรมละครและกิจกรรมภาพเพ้นท์เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันสร้างฉากที่จะต้องนำไปใช้ตกแต่งสำหรับการแสดงในวันงาน « Fête des AES » เป็นการต่อยอดจากความรู้และแสดงศักยภาพที่นักเรียนได้พัฒนาตนเองและนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการสร้างผลงานร่วมกัน   

ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน.  


รับจำนวนสูงสุด

13/Session

ครูผู้สอน

BONDERFFER Kevin

ราคา

ตาราง

การจอง

จอง จากวันที่
ถึงวันที่
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
 
ผู้เข้าร่วม 

ฟรี

ราคาต่อรอบ 0 ครั้ง (ฟรี/ครั้ง)

จัดโดย: Activités extra-scolaires - LFIB

โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ 498 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง, 10310 Bangkok Thailand
02-934-8008
aes@lfib.ac.th

ประเภทกิจกรรม: ศิลปะ

ถามคำถาม

ความคิดเห็น