Activités extra-scolaires - Lycée Français International de Bangkok

การวาดการ์ตูนสไตล์ญี่ปุ่น, วันอังคาร 14h10, ce2 / cm1 / cm2 (2)

(0 ความคิดเห็น) 

รายละเอียดการสร้างตัวละครในหลาย ๆ แบบ การวาดตัวละครในลักษณะเคลื่อนไหว การวาดฉาก การสร้างเนื้อเรื่อง บทสนทนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ปากกาวาดการ์ตูน ปากกาลายเส้นขนาดต่าง ๆ 


- บทที่1 วาดตัวละครที่นักเรียนชอบที่สุด และให้นักเรียนลองสร้างตัวละครใหม่

- บทที่2 สร้างตัวละครเพิ่มอีก 2 ตัว และวิธีการวาดตัวละครด้านหลังและด้านข้าง

- บทที่3 การวาดให้ตัวละครเคลื่อนไหวในรูบแบบต่าง ๆ เช่น หัวเราะ วิ่ง หรือต่อสู้

- บทที่4 การใช้ปากกาขนาดต่าง ๆ

- บทที่5 ใช้ปากกาลงเส้นตัวละครที่นักเรียนวาดไว้

- บทที่6 วาดฉาก สิ่งก่อสร้าง 1

- บทที่7 วาดฉาก สิ่งก่อสร้าง 2

- บทที่8 ให้นักเรียนคิดเนื้อเรื่องการ์ตูนของตนเอง

- บทที่9 วางโครงเรื่อง บทพูด กำหนดจำนวนหน้า

- บทที่10 กำหนดจำนวนกรอบพร้อมบทในแต่ละหน้า

- บทที่11 นักเรียนทำการวาดเรื่องที่ตนเองโดยครูคอยให้การแนะนำ 1

- บทที่12 นักเรียนทำการวาดเรื่องที่ตนเองโดยครูคอยให้การแนะนำ 2

- นักเรียนทำการวาดจนจบเรื่องที่ตนเองได้แต่งขึ้นรับจำนวนสูงสุด

14/คลาส

ครูผู้สอน

KASA Sunphet

ราคา

ตาราง

การจอง

จอง จากวันที่
ถึงวันที่
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
 
ผู้เข้าร่วม 

ฟรี

ราคาต่อรอบ 0 ครั้ง (฿ 0/ครั้ง)

จัดโดย: Activités extra-scolaires - LFIB

โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ 498 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพ 10310, 10310 Bangkok Thailand
02-934-8008
aes@lfib.ac.th

ประเภทกิจกรรม: ศิลปะ

ถามคำถาม

ความคิดเห็น