Activités extra-scolaires - Lycée Français International de Bangkok

ชั้นเรียนทำอาหาร วันอังคาร 14:10 cp-cm2 (2)

(0 ความคิดเห็น) 

รายละเอียด

ชั้นเรียน :  MS ถึง CM2.


ถ้าคุณกำลังมองหากิจกรรมสำหรับเด็กๆ เพื่อให้เขาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การเข้าครัวเป็นกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้มีโภชนาการที่ดี  ยังเป็นการส่งเสริมให้เขาได้มีส่วนร่วมกับครอบครัวในการทำอาหาร กิจกรรมของเราเป็นการสอนให้เด็กทำอาหาร ทั้งคาวและหวาน ทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ  ซึ่งช่วยให้เด็กได้รับความรู้และทักษะเรื่องการทำอาหาร  รู้จักอุปกรณ์ และได้ฝึกฝนการใช้เครื่องครัว ในสภาพแวดล้อมที่สนุกสนาน ทำให้เด็กมี่ทัศนคติที่ดีต่อการทำอาหาร  นักเรียนจะมีความภูมิใจที่ได้ลงมือทำด้วยตนเอง เด็กนักเรียนจะได้ลองชิม ขนมหรืออาหารที่ทำและนำกลับบ้านได้บางส่วน  (มีผ้ากันเปื้อนให้นักเรียนใส่ระหว่างทำกิจกรรม). 


 ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสอน. 


รับจำนวนสูงสุด

10/Session

ครูผู้สอน

CAMPION Marinthorn

ราคา

ตาราง

การจอง

จอง จากวันที่
ถึงวันที่
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
 
ผู้เข้าร่วม 

ฟรี

ราคาต่อรอบ 0 ครั้ง (ฟรี/ครั้ง)

จัดโดย: Activités extra-scolaires - LFIB

โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ 498 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง, 10310 Bangkok Thailand
02-934-8008
aes@lfib.ac.th

ประเภทกิจกรรม: ทำครัว

ถามคำถาม

ความคิดเห็น