Activités extra-scolaires - Lycée Français International de Bangkok

ภาพเพ้นท์ วันอังคาร 14:10 cp - ce1

(0 ความคิดเห็น) 

รายละเอียด

ชั้นเรียน :  CP ถึง CM2.

นักเรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพเพ้นท์และรู้จักใช้สีเพื่อสื่อและถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดทางด้านศิลปะที่มีต่อธรรมชาติ สัตว์ ทัศนียภาพและหรือสถาปัตยกรรม เป็นต้น ได้เข้าใจลักษณะต่างๆของสีแต่ละประเภท สีน้ำ สีหมึก สีอะครีลิคและสีโปสเตอร์เพื่อการพัฒนาสไตล์การเพ้นท์ที่ผู้เรียนชื่นชอบซึ่งในแต่ละโปรเจคจะมีทั้งแบบรูปธรรมและแบบ
นามธรรมตามหัวข้ออิสระหรือหัวข้อที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินนานาชาติ นักเรียนกลุ่มนี้จะได้ร่วมสร้างฉากตกแต่งการแสดงกับกลุ่มกิจกรรมการแสดงละครเวทีและกลุ่มประติมากรรมเพื่อใช้แสดงในวันงาน  “Fête des AES”           
       
ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสอน. 

รับจำนวนสูงสุด

14/Session

ครูผู้สอน

FERRE Pailine

ราคา

ตาราง

การจอง

จอง จากวันที่
ถึงวันที่
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
 
ผู้เข้าร่วม 

ฟรี

ราคาต่อรอบ 0 ครั้ง (ฟรี/ครั้ง)

จัดโดย: Activités extra-scolaires - LFIB

โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ 498 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง, 10310 Bangkok Thailand
02-934-8008
aes@lfib.ac.th

ประเภทกิจกรรม: ประดิษฐ์ด้วยมือ

ถามคำถาม

ความคิดเห็น