Activités extra-scolaires - Lycée Français International de Bangkok

ดราม่า อังกฤษ วันศุกร์ 14:10, ce2 / cm1

(0 ความคิดเห็น) 

รายละเอียด

ชั้นเรียน :   CE2 / CM1 


กิจกรรมนี้เป็นการเรียนละครเบื้องต้น และยังให้นักเรียนได้ค้นคว้าและฝึกฝนเพื่อการแสดงละครในสิ้นปีการศึกษาอีกด้วย จะเริ่มกิจกรรมโดยการวอร์มร่างกายและเสียง ต่อจากนั้นจะเป็นการฝึกละครแบบด้นสดที่จะช่วยให้นักเรียนแต่ละคนได้ค้นพบและฝึกฝนความสามารถในด้านละครทั้งของตนเองและของกลุ่ม

ในการแสดงละครปลายปี ผู้ปกครองจะต้องให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการซ้อมบท จัดหาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย รวมทั้งการจัดเวที ซึ่งนักเรียนจากกิจกรรม « ภาพเพ้นท์ » และ  « ประติมากรรมและการประดิษฐ์ » จะช่วยเรื่องการจัดเวทีเช่นกัน หลักสูตรนี้มีการแสดงช่วงกลางเดือนมิถุนายน.

ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน. 


รับจำนวนสูงสุด

12/Session

ครูผู้สอน

TARDIEUX Benjamin

ราคา

ตาราง

การจอง

จอง จากวันที่
ถึงวันที่
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
 
ผู้เข้าร่วม 

฿ 6,720.00

ราคาต่อรอบ 24 ครั้ง (฿ 280/ครั้ง)

จัดโดย: Activités extra-scolaires - LFIB

โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ 498 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง, 10310 Bangkok Thailand
02-934-8008
aes@lfib.ac.th

ประเภทกิจกรรม: ละคร

ถามคำถาม

ความคิดเห็น