Activités extra-scolaires - Lycée Français International de Bangkok

ยิมนาสติกลีลา (นักเรียนหญิง) วันอังคาร 14:10 cp - ce2

(0 ความคิดเห็น) 

รายละเอียด

ชั้นเรียน :  CP ถึง CE2.

นักเรียนจำเป็นต้องเรียนกิจกรรมนี้เพื่อพัฒนาสู่ทักษะการใช้ร่างกาย การจัดทรวดทรงในการเคลื่อนไหวให้เข้ากับอารมณ์ การแสดงประกอบดนตรี และเป็นพื้นฐานก่อนที่จะไปเรียนกิจกรรมยิมนาสติกระดับสูง  ในการเรียนแต่ละครั้งนักเรียนจะเริ่มด้วยการอบอุ่นร่างกาย ฝึกความแข็งแรง ความอ่อนตัว และการทรงตัวที่ดีของร่างกายประกอบกับการเคลื่อนไหวร่างกายได้รวดเร็วพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ เชือก ห่วง บอล ริบบิ้น ผสมผลานกับการแสดงออกที่ต้องใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ เช่น การฝึกฟังจังหวะดนตรีประกอบเพื่อให้เข้ากับการแสดง นักเรียนต้องสวมชุดกีฬาหรือชุดยิมนาสติกแบบธรรมดาในการเรียน  (ในการแสดงปลายปี นักเรียนจะต้องสวมชุดยิมนาสติก แต่จะเป็นแบบใดก็ได้)  ผู้ปกครองสามารถซื้อชุดได้กับทางครูผู้สอน (คุณกัลยาณี หรือคุณเจน) ทางอีเมลที่  kalayanee_st@hotmail.com หรือหาซื้อตามห้างสรรพสินค้า หรือที่ เอฟบีที  http://www.fbtsports.com (หลังจากที่ได้รับการยืนยันการสมัครแล้วเท่านั้น)  หลักสูตรนี้มีการแสดงช่วงกลางเดือนมิถุนายน.

 ใช้ภาษาอังกฤษใน การสอน.


รับจำนวนสูงสุด

15/Session

ราคา

ตาราง

การจอง

จอง จากวันที่
ถึงวันที่
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
 
ผู้เข้าร่วม 

ฟรี

ราคาต่อรอบ 0 ครั้ง (ฟรี/ครั้ง)

จัดโดย: Activités extra-scolaires - LFIB

โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ 498 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง, 10310 Bangkok Thailand
02-934-8008
aes@lfib.ac.th

ประเภทกิจกรรม: ยิมนาสติก

ถามคำถาม

ความคิดเห็น