Activités extra-scolaires - Lycée Français International de Bangkok

การละเล่นแบบกลุ่ม วันจันทร์ 15:10 cp - ce2 (2)

(0 ความคิดเห็น) 

รายละเอียด

ชั้นเรียน :  GS ถึง CE2.


เป็นการละเล่นที่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวต่างๆ มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เล่นปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเกมส์กีฬาที่ต้องเล่นเป็นกลุ่ม  ให้เด็กเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  พัฒนาความสามารถด้านต่างๆ  รับรู้กฏระเบียบและนำมาใช้ รวมทั้งพัฒนาด้านกายภาพและจิตวิทยา  


ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสอน. 


รับจำนวนสูงสุด

12/Session

ครูผู้สอน

BONDOERFFER Manon

ราคา

ตาราง

การจอง

จอง จากวันที่
ถึงวันที่
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
 
ผู้เข้าร่วม 

ฟรี

ราคาต่อรอบ 0 ครั้ง (ฟรี/ครั้ง)

จัดโดย: Activités extra-scolaires - LFIB

โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ 498 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง, 10310 Bangkok Thailand
02-934-8008
aes@lfib.ac.th

ประเภทกิจกรรม: เรียนรู้ทางวิชาการ

ถามคำถาม

ความคิดเห็น