Activités extra-scolaires - Lycée Français International de Bangkok

สร้างเกมกระดาน วันอังคาร 14:10, cp - ce1 (2)

(0 ความคิดเห็น) 

รายละเอียด

ชั้นเรียน :  CP ถึง CM2.


เกมส์การเล่นกระดานที่ดี: จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กสู่สังคมและตรรกะสำหรับการสังเกตสิ่งรอบๆตัว การฝึกอบรมรวมถึงการท่องจำ ...

การผลิตเกมส์ของเด็ก พวกเขาจะทำดียิ่งขึ้น! เราได้เพิ่มทักษะและฝึกให้เด็กมีความคึดสร้างสรรค์ด้วยตนเองรวมถึงศิลปะเพื่อเพิ่มความสุขของเกมส์ที่เราได้ทำเอง

ในระหว่างกิจกรรมนี้บุตรหลานของคุณสามารถสร้างเกมส์กระดานของตัวเองจากโมเดลที่มีอยู่ก่อนและสามารถแบ่งปันกับครอบครัวและเพื่อนฝูง: เลือกชนิดของเกมส์และเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำเกมส์และตกแต่งนำเสนอกฎของเกมส์นั้นๆ ... โดยไม่ต้อง ลืมที่จะลอง!

กิจกรรมนี้สอนในภาษาฝรั่งเศส. 



รับจำนวนสูงสุด

10/Session

ครูผู้สอน

FISCHER Grégoire

ราคา

ตาราง

การจอง

จอง จากวันที่
ถึงวันที่
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
 
ผู้เข้าร่วม 

ฟรี

ราคาต่อรอบ 0 ครั้ง (ฟรี/ครั้ง)

จัดโดย: Activités extra-scolaires - LFIB

โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ 498 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง, 10310 Bangkok Thailand
02-934-8008
aes@lfib.ac.th

ประเภทกิจกรรม: เรียนรู้ทางวิชาการ

ถามคำถาม

ความคิดเห็น