Activités extra-scolaires - Lycée Français International de Bangkok

หมากรุก วันพุธ 14:10 ce2 / cm1 / cm2 (2)

(0 ความคิดเห็น) 

รายละเอียด

หมากรุกชั้น  CE2 / CM1 / CM2 


เกมหมากรุกนำผลประโยชน์มากมายให้กับเด็ก เกมหมากรุกช่วยพัฒนาสติปัญญา ส่งเสริมจิตวิญญาณในการต่อสู้ ทำให้เด็กๆมีความพยายามในการสำเร็จชัยชนะ นอกจากนี้เกมหมากรุกช่วยในการพัฒนาความอดทน วิธีการวิเคราะห์ รวมไปถึงวิธีการสังเคราะห์ให้ดีขึ้น

ผู้สมัครกลุ่มนี้มีความจำเป็นต้องเล่นหมากรุกและเทคนิคการเล่นพื้นฐานเป็นแล้ว   ในหนึ่งชั่วโมงกิจกรรมจะประกอบด้วยการเล่นด้วยกันเอง และฝึกด้วยตัวเองหากเด็กต้องการ.           

         

ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสอน.


รับจำนวนสูงสุด

10/Session

ราคา

ตาราง

การจอง

จอง จากวันที่
ถึงวันที่
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
 
ผู้เข้าร่วม 

ฟรี

ราคาต่อรอบ 0 ครั้ง (ฟรี/ครั้ง)

จัดโดย: Activités extra-scolaires - LFIB

โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ 498 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง, 10310 Bangkok Thailand
02-934-8008
aes@lfib.ac.th

ประเภทกิจกรรม: เรียนรู้ทางวิชาการ

ถามคำถาม

ความคิดเห็น