Activités extra-scolaires - Lycée Français International de Bangkok

มายากล วันพุธ 14:10 cp-cm2 (2)

(0 ความคิดเห็น) 

รายละเอียด

ชั้นเรียน :  CP ถึง CM2.


เป็นการเรียนรู้เทคนิคมายากลและการลวงตาอย่างสนุกสนาน นักเรียนจะได้เรียนรู้กลเม็ด เคล็ดลับ เกี่ยวกับความลับของมายากล การเรียนมายากลจะทำให้นักเรียนรู้จักความอดทนในการฝึกฝนแต่ละการแสดง รู้จักแก้ไขปัญหา มายากลสร้างมิตรภาพและทำให้เด็กกล้าแสดงออกในทางที่ดี และสร้างความบันเทิงความสนุกสนานให้กับเพื่อนๆ ได้อีกด้วย   ผู้สอนจะเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนมาให้กับนักเรียน   หลักสูตรนี้มีการแสดงช่วงกลางเดือนมิถุนายน.


 ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน. 


รับจำนวนสูงสุด

12/Session

ราคา

ตาราง

การจอง

จอง จากวันที่
ถึงวันที่
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
 
ผู้เข้าร่วม 

ฟรี

ราคาต่อรอบ 0 ครั้ง (ฟรี/ครั้ง)

จัดโดย: Activités extra-scolaires - LFIB

โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ 498 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง, 10310 Bangkok Thailand
02-934-8008
aes@lfib.ac.th

ประเภทกิจกรรม: มายากล

ถามคำถาม

ความคิดเห็น