Activités extra-scolaires - Lycée Français International de Bangkok

มายากล วันพฤหัส 14:10 cp-cm2

(0 ความคิดเห็น) 

รายละเอียด

เป็นการเรียนรู้เทคนิคมายากลและการลวงตาอย่างสนุกสนาน นักเรียนจะได้เรียนรู้กลเม็ดเคล็ดลับ เกี่ยวกับความลับของมายากล การเรียนมายากลจะทำให้นักเรียนรู้จักความอดทนในการฝึกฝนแต่ละการแสดง รู้จักแก้ไขปัญหา

มายากลสร้างมิตรภาพและทำให้เด็กกล้าแสดงออกในทางที่ดี และสร้างความบันเทิง ความสนุกสนานให้กับเพื่อนๆ ได้อีกด้วย ผู้สอนจะเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนมาให้กับนักเรียน หลักสูตรนี้มีการแสดงช่วงกลาง

เดือนมิถุนายน. 


 ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน. รับจำนวนสูงสุด

14/คลาส

ครูผู้สอน

SATHAPANAWONG Kriengsak

ราคา

ตาราง

การจอง

จอง จากวันที่
ถึงวันที่
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
 
ผู้เข้าร่วม 

ฟรี

ราคาต่อรอบ 0 ครั้ง (฿ 0/ครั้ง)

จัดโดย: Activités extra-scolaires - LFIB

โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ 498 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง, 10310 Bangkok Thailand
02-934-8008
aes@lfib.ac.th

ประเภทกิจกรรม: มายากล

ถามคำถาม

ความคิดเห็น