Activités extra-scolaires - Lycée Français International de Bangkok

เทควันโด วันพุธ 15:10 cp - cm2

(0 ความคิดเห็น) 

รายละเอียด

ชั้นเรียน :  CP ถึง CM2.


เป็นศิลปะการต่อสู้ที่สอนให้รู้จักการเคารพผู้อื่น เคารพกฏ ความเคร่งครัดและการมีสมาธิ ผู้สอนจะแยกนักเรียนออกเป็นระดับ เมื่อนักเรียนสอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรที่สามารถใช้ได้กับสถาบันการเรียนเทควนโดทุกแห่ง จะมีการสอบก่อนสิ้นสุดกิจกรรมในแต่ละภาค ค่าสอบ 500 บาท รวมอยู่ในค่าเรียนแล้ว นักเรียนจะต้องสวมชุดเทควนโดในเวลาเรียนกิจกรรม ซึ่งผู้ปกครองสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้า หรือที่เอฟบีที http://www.fbtsports.com หรือสั่งซื้อกับทางครูผู้สอนทางอีเมลที่ su_tkd@hotmail.com (หลังจากที่ได้รับการยืนยันการสมัครแล้วเท่านั้น)  หลักสูตรนี้มีการแสดงช่วงกลางเดือนมิถุนายน.

ภาษาอังกฤษในการสอน. 


รับจำนวนสูงสุด

24/Session

ครูผู้สอน

ARAYAPONG Suphab

ราคา

ตาราง

การจอง

จอง จากวันที่
ถึงวันที่
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
 
ผู้เข้าร่วม 

ฟรี

ราคาต่อรอบ 0 ครั้ง (ฟรี/ครั้ง)

จัดโดย: Activités extra-scolaires - LFIB

โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ 498 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง, 10310 Bangkok Thailand
02-934-8008
aes@lfib.ac.th

ประเภทกิจกรรม: กีฬา

ถามคำถาม

ความคิดเห็น